5 จุดเช็คอิน

เที่ยวมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica)

 

เที่ยวจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ส (Saint Peter’s Square)

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์วาติกัน (The Vatican Museums)

 

เที่ยววิหารซิสติน (The Sistine Chapel)

 

สวิสการ์ด (Swiss Guard)