ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา วาติกัน… เมืองเล็กๆ ใจกลางคริสตจักรโลกในกรุงโรม นครวาติกัน หรือ วาติกัน (รัฐวาติกัน) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ในวาติกันได้ทำข้อตกลงกับอิตาลี ให้แคว้นหรือเมืองนี้แยกตัวเป็นรัฐอิสระมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง เนื่องจากเป็นประเทศที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ. ในสถานการณ์การสู้รบหรือสงคราม เพราะที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะและวัฒนธรรมของโลกและเป็นศูนย์กลางของศาสนจักร ผู้มีอำนาจสูงสุดคือพระสันตะปาปาจึงเปรียบเสมือนประมุขสูงสุดของคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า “พระสันตะปาปา” และเมืองนี้มีประชากรเพียง 900 คน พื้นที่ทั้งหมดมีเพียง 250 ไร่ แต่ถึงแม้จะดูเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่มีครบทุกอย่างทั้งบริการสาธารณะ การปกครอง กฎหมาย และที่สำคัญ สถานที่หรือองค์กร https://youtu.be/Eun7M-P29t4

สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ โบสถ์ซิสทีน ห้องโถงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างโดย Pope Sixtus IV ในปี 1473-1484 จิตรกรรมฝาผนังโดยมีเกลันเจโลและศิลปินคนอื่นๆ ครอบคลุมทั้งผนังและเพดาน เปรียบเสมือนจุดสุดยอดของจิตรกรรมยุคเรอเนซองส์ ผนังด้านข้างถูกปกคลุมด้วยจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ของฉากในพระคัมภีร์ไบเบิล ทางด้านซ้ายเป็นฉากจากพันธสัญญาเดิม ทางด้านขวา ภาพจากพันธสัญญาใหม่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ประชุมของสมเด็จพระสันตปาปา จัตุรัสซานปิเอโตร จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์หรือจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ด้านหน้าโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ออกแบบโดย Bernini ระหว่างปี 1656 และ 1667 พื้นที่ทรงรีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยหอคอยรูปครึ่งวงกลมที่ทำจากเสา ต้นไม้ 284 ต้นและรูปปั้นนักบุญ 140 องค์ตั้งอยู่ด้านหนึ่งของจัตุรัสพร้อมน้ำพุ และตรงกลางมีเสาโอเบลิสก์อียิปต์สูง 25.5 เมตรซึ่งไม่ควรพลาด พิพิธภัณฑ์ Pio Clementino พิพิธภัณฑ์มีคอลเลกชันประติมากรรมโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อการเข้ารับตำแหน่งของพระสันตปาปาเคลมองต์ที่ 14 ในปี พ.ศ. 2312 และบรรจุศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและโบราณวัตถุ ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6 ได้ขยายพิพิธภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2342 โดยมีผลงานสำคัญ เช่น โลงศพ porphyry ของคอนสแตนซ์และนักบุญเฮเลนา ลูกสาวและมารดาของคอนสแตนตินมหาราช รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของเฮอร์คิวลิส […]

จุดเช็คอิน

5 จุดเช็คอิน เที่ยวมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica)   เที่ยวจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ส (Saint Peter’s Square)   เที่ยวพิพิธภัณฑ์วาติกัน (The Vatican Museums)   เที่ยววิหารซิสติน (The Sistine Chapel)   สวิสการ์ด (Swiss Guard)